نمايشگاه نقاشي (با بهار و اسطوره‌ها)

12ارديبهشت1393 لغایت 26ارديبهشت1393
هنرمندان:

 به نام خالق زيباييها

 

آنچه با عنوان "با بهار و اسطورهها" به ديدار آن آمدهايد، مروري است بر سه دوره کاري با يک موضوع که از سال 82 آغاز و در سال 86 به اتمام رسيده است.

 

هر چند برخي آثار هر دوره در چند برنامه جداگانه به نمايش درآمده است، اما به صورت يک مجموعه کامل، نخستين بار است که ارائه گشته است.

 

اين آثار، در ابتدا اتودهاي کوچکي بودند براي کارهاي بزرگتري که هشت اجرا از آنها درون اين مجموعه جاي گرفته. به تدريج اما اين آثار، بنا به شرايطي جاي خود را باز به اتودهاي کوچک و رفته رفته به آثار حسيتر دادند ... .

 

اصولا اسطورههاي موازي، برداشتي هستند از فلزکاريها و قلمزنيهاي زيويه و ايلام که در آغاز بسيار شبيهتر به نمونههاي اصلي خود بوده اما با گذر زمان آثاري شدند براي بيان احساس و احوال شخصي هنرمند.

 

اسطورهها موازي هستند. چراکه به موازات جريان زندگي ما در طول تاريخ پيش آمده و در وجود ما جاري ميباشند.

 

در جاي جاي آثار پيش رو، نمادهاي مادينه و نرينه نيز به موازات و همعرض يکديگر پيش ميروند. همچنان که نمادهاي مرگ و زندگي، اهريمن و فروهر، ... .

 

در انتها، سپاس بيحدم را نثار همسر مهربانم دارم که در تمام لحظات زندگي مشترکمان، همراه و مشوق من بوده و بدون او امکان اين برپاييها به اين سهولت نميبود.

 

و اما نازنين دخترم "بهار" (که بخشهايي از آثار او را نيز در اينجا نظارهگريم.) او که با حضورش،مرا با حسي تازه آشنا ساخت. حسي عجيب که امروزه تبلورش در بخش اعظم آثارم متجلي است.

 

به بياني اين جموعه روايت بخشي از زندگي من است که توانستم بسياري تضادها را درون خويش بيابم. تضادهايي که از آنها، همه راه به وجودت خواهند گشود.

 

گالری تصاویر

ویدئوی مرتبط

کلیه حقوق وب‌سایت متعلق به نگارخانه درخت می باشد.