فراخوان

01دي1393 لغایت 15دي1393
هنرمندان:

نگارخانه درخت براي برپايي نمايشگاه در سال 1394 وقت قبلي تعيين 
مي کند !
هنرمنداني که قصد برگزاري نمايشگاه آثار خود در سال آينده خورشيدي 
در نگارخانه درخت را دارند ،مي توانند از تاريخ 1 لغايت 15 ديماه با مراجعه
به دفتر نگارخانه ،نسبت به تعيين وقت و رزرو فضاي گالري اقدام نمايند .

گالری تصاویر

ویدئوی مرتبط

کلیه حقوق وب‌سایت متعلق به نگارخانه درخت می باشد.