گرماي منفي ?? درجه

10مهر1394 لغایت 22مهر1394
هنرمندان:

اين توده  پيکر من  است ؟
يا که آن تويي؟
بيدار ، چشم بسته اي  
يا که در خواب نشسته اي
افتاده بر زمينم و بر بوم مي نشانيم
لحظه هايم را 
اينگونه به بند کشيده اي
راستي 
پيکري که تصوير مي شود 
ساخته ي من است؟
يا اوست که لحظه لحظات مرا
به بند مي کشد؟
گرماي منفي بوم
تداوم  جان حجم مثبت پيکر
رسم شده ي دست اوست....

"سجاد محرابي"

 

گالری تصاویر

ویدئوی مرتبط

کلیه حقوق وب‌سایت متعلق به نگارخانه درخت می باشد.