زندگي رنج است ....

96/12/4 جمعه

 زندگي رنج است . هنر درد است و رنج  و زيبايي شناختي  

انسانهايي با ديوار هاي بلند اطراف را زندگي ميکنند با درد آشنا ولي در پوست خود خفته...

ديوار ها ارتباطات را محدود کردند ،نفس ها به تک به تک رسيده اند ولي همچنان هنر زنده است و رنج و درد و زيبايي را ميآموزد....

آفرينندگان هنر درد ميکشند  اما همچنان نفس ميکشند به سختي و با درد زياد درد را نمايش ميدهند و چه زيباست که نمايش بايد ادامه پيدا کند...

اميد است  انسانها ديوارها  و موانع و کج فهمي  رو پس زده با درد و رنج آشتي کنند به ديدارش بروند در آغوشش بگيرند آفرينندگان  رنج و درد و زيبايي را

فريد شرقي دهم اسفند  نود و شش ...

گالري درخت جهانشهر کرج...

*عکس مربوط به هنرمند جوان سرکار خانم عزتي از گروه اتاق قرمز ميباشد که با نمايشگاه گاهي ، نگاهي در گالري حظور داشتند .

کلیه حقوق وب‌سایت متعلق به نگارخانه درخت می باشد.